2n Congrés d'Energia de Catalunya - CoEnerCat


Energia per a la nova Catalunya: Visions i aportacions de la societat.
Un ampli espai de debat i consens de propostes cap al sistema energètic de la Catalunya del futur.

Objectius
Aportar visions, propostes i realitzacions des de la societat civil per configurar l’energia de Catalunya durant els importants canvis que s’estan duent a terme. No serà un pla de l’energia, ni un programa electoral.

Aprofitar les lliçons de congressos (d’energia, de cultura...) i jornades anteriors, i la col·laboració dels diferents sectors.

Facilitar la participació dels diferents territoris de Catalunya i la consideració de les seves opinions i necessitats particulars.

Format
Jornades i seminaris en diverses localitats durant els mesos abans de la cloenda per tractar -amb prou temps i amb la participació dels sectors afectats- temes específics, propers a l’entorn local.
Una síntesi del treball efectuat, amb les seves conclusions i propostes s'han presentat durant les jornades plenàries del 2n CoEnerCat entre el febrer del 2014 i l'abril del 2015..


Per a més informació
coenercat@coenercat.cat