Vull col.laborarDemanda de col·laboració voluntària

Entitat demandant: Associació Congrés d’Energia de Catalunya

Objecte de la col·laboració
Participació en l’organització del 2n Congrés d’Energia de Catalunya.
En 2n Congrés es celebrarà entre el febrer de 2014 i la primavera de 2015.

Possibles activitats a realitzar
·        Activitats diverses de secretaria
·        Contactes amb possibles patrocinadors
·        Suport en l’organització d’actes
·        Difusió dels actes del congrés
·        Grafisme de documents i pòsters
·        Altres suggerides

Possibles disponibilitats de la col·laboració
·        Parcial al llarg del temps (x hores/setmana)
·        Esporàdica (cobertura de baixes, suport a puntes de treball)
·        Específica per a tasques concretes

Compromís
Es determinarà entre l’associació i la persona o l’entitat.

Joaquim Corominas
President de l’Associació

Contacte

Referències
congresenercat.blogspot.com
2ncongresenercat.blogspot.com