5a JORNADA

PROFESSIONALS DEL COL·LEGI D'ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA

Jornada especial: Rural i Urbà. Dues realitats a confluir en un model de transició energètica

Data: 27 de juny de 2014
Lloc: Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya (COEAC). 
Passeig de Gràcia 55, 6é. Barcelona
Entitat coorganitzadora: COEAC

Programa:
11:00 - 11.15 Presentació de la jornada 
 

11.15 - 12.00 Ponències
                    Pep Salas. Els aspectes socials de la generació distribuïda
                    Albert Estapé. Les noves oportunitats tecnològiques del nou model
                    Mariànels Pérez Latorre. Models de negoci
                    Xavier Cordoncillo. Els aspectes regulatoris de les micro-xarxes

12:00 - 13:00 Dinàmica Think Tank en 4 grups: social, tecnològic, recursos i regulació

13:00 - 13:30 Presentació de resultats dels grups, debat i elaboració de conclusions

13:30 - 14:00 Resum i cloenda de la jornada