COL·LECCIÓ "L'ENERGIA QUE VOLEM"

Documents publicats 

1- 20 Propostes per al nou Model Energètic
2- Les 224 propostes del 2nCongrés d'Energia de Catalunya
3- Què hi guanyaríem en el sistema energètic de Catalunya amb un estat propi


Documents en elaboració

- Xarxes modernes
- Fonts renovables. autoproducció
- Economia, empresa, ocupació, formació
- Política, territori, edificació, medi ambient
- Temes sociològics