Lleida, Escola Politècnica Superior (UdL)


Sessió: ELS RECURSOS ENERGÈTICS A CATALUNYA
Recursos eòlics terrestres i marins
Pep Moreno, Director General de Vortex

Energia solar tèrmica i fotovoltaica a Catalunya
Lluís Morer, eng. químic, Cap d'Unitat d'eficiència energètica i renovables, ICAEN

Els recursos energètics forestals i dels conreus energètics
Pere Josep Navarro i Maroto, eng. de Forests i Postgraduat en SIG, Cap de l'Àrea d'Aprofitaments Fusters i Biomassa, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)

Recursos i usos energètics geotèrmics.  Repte de futur, aposta de present
Joan Escuer, Geòleg, EurGeol., President Consell de Govern. Col·legi de Geòlegs de Catalunya

Sessió: USOS INNOVADORS DE L'ENERGIA
Bioenergia de residus i subproductes orgànics biodegradables
Xavier Flotats, Catedràtic d’Enginyeria Ambiental, UPC.

Usos energètics innovadors dels residus llenyosos
Daniel Solé, enginyer tècnic industrial, Conseller Delegat de L.Solé

Emmagatzematge tèrmic de l’energia solar
Luisa F. Cabeza, Dra. en Enginyeria industrial, Dir. de INSPIRES i representant espanyola de l'IPCC i de AIE

Sessió: NOVES VISIONS D'ENERGIES DE SEMPRE
Energia per als drets humans
Marta García París, llicenciada en Ciències Ambientals, Ecoserveis

Hidràulica: reserva, producció i acumulació
Josep Rebollo, enginyer de camins, canals i ports