Tarragona, campus Sescelades (URV)

Sessió: LA SOSTENIBILITAT EN EL CAMP ENERGÈTIC
La sostenibilitat social de l’energia
Josep Espluga, Dr. en Sociologia, professor del Dept de Sociologia de la UAB

La sostenibilitat territorial de l’energia
Sergi Saladié, geògraf, professor de la URV

Emissions tolerables de CO2 associades a l’energia
Josep Enric Llebot, físic, Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya


Sessió: USOS INNOVADORS DE L'ENERGIA (2)
Usos innovadors de l'energia solar tèrmica
Alberto Coronas, Catedràtic de màquines i motors tèrmics, URV

Ús més sostenible de l'energia solar fotovoltaica
Jordi Serrano, enginyer tècnic industrial, Director comercial de REC Solar Spain SL

Innovació en les prestacions de l'energia eòlica
Miquel Cabré, President d’EolicCat