3a JORNADA

INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA (II)
 
Data: 9 de maig de 2014
Lloc: Centre Cívic Barri Vell (Girona)
Entitat coorganitzadora: Societat Catalana de Tecnologia (SCT-IEC)
Entitats participants
Ajuntament d'Ordis
CIEFMA (UPC) - Centre d’Integritat Estructural i Fiabilitat dels Materials
CREAF (UAB) - Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
Fundació CTM Centre Tecnològic
Leitat 
Institut Cerdà
IMA (UdG) - Institut de Medi Ambient
SCT-IET- Societat Catalana de Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans 

Propostes consensuades pel grup 
- Planificació de xarxes de microgeneració distribuïda en petits municipis
- Full de ruta per assolir edificis amb consum d’energia quasi bé nul
- Avaluació de l'impacte de les mesures d’ajuda a la pobresa energètica
- Doctorat industrial en temes d’energia i materials
- Millora del coneixement sobre la disponibilitat dels recursos per a l'aprofitament de la biomassa forestal. De la planificació a la gestió local del recurs.