4a JORNADA

ASSOCIACIONS TÈCNIQUES EMPRESARIALS
 
Data: 15 de maig de 2014
Lloc: Torre Jussana, Avda. Cardenal Vidal i Barraquer 30, 08035 Barcelona
Entitat coorganitzadora: Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA)
Entitats participants
AGIC - Associació Gremis Instal·ladors de Catalunya
ANPIER - Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica
APERCA - Associació de Professionals de les Energies Renovables de Catalunya
APROPELLETS
CCEC - Clúster Eficiència Energètica
EOLICCAT - Associació Eòlica de Catalunya
GGE - Grup de Gestors Energètics
SOLARTYS- Clúster de la Energía Solar Española

Propostes consensuades pel grup 
- Restitució de la seguretat jurídica per a fomentar un futur renovable
- Promoció del grup de treball d’ autoconsum i balanç net: estratègia de conscienciació ciutadana
- Reconversió de les empreses instal·ladores com a impulsors de l'eficiència energètica per a garantir la seva continuïtat
- Estratègia per assolir el major desenvolupament i l’òptima implantació de l’energia eòlica a Catalunya en l’horitzó dels anys 2020 i 2030
- Orientació estratègica de polítiques energètiques a llarg termini