2a JORNADA


INSTITUTS I CENTRES DE RECERCA (I)

Data: 4 d'abril  de 2014
Lloc: IREC -URV (Tarragona)
Entitat coorganitzadora: Societat Catalana de Tecnologia (SCT-IEC)
Entitats participants: Centre Tecnològic BIO GLS (UAB), CITCEA (UPC), Grup d'Energia Solar (UB), Institut Cerdà, Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC). 

Propostes consensuades pel grup
- Producció d'energia sostenible a partir d'aigües residuals.
- Establir un marc regulador que permeti l'autoconsum i que afavoreixi  la relació amb l'empresa de distribució local.
- Desenvolupament de gasificadors de petita potència per augmentar la flexibilitat de distribució d'energia renovable en microxarxes.
- Anàlisi, modelització i integració de sistemes d’emmagatzematge d’energia a la xarxa energètica de Catalunya.