1a JORNADA

ASSOCIACIONS DE MOBILITZACIÓ I ONGs

Data: 28 de febrer de 2014
Lloc: Escola de Natura Francolí (Tarragona)
Entitat coorganitzadora: Fundació Mare Terra
Entitats participants: Assemblea Nacional Catalana, Ecologistes en Acció, Enginyers per la Independència, Eurosolar, Grup de Científics i Tècnics per a un Futur no Nuclear (GCTPFNN).

Propostes consensuades pel grup:
- Creació d'un operador elèctric per l'àmbit territorial català
- Promoció  d'un aerogenerador de propietat ciutadana compartida,
- Subministrament energètic garantit en situacions de pobresa energètica
- Regulació normativa de l'apropiació social de les tecnologies renovables