Què hi guanyaríem en el sistema energètic de Catalunya

Què hi guanyaríem en el sistema energètic de Catalunya