Ponències

Barcelona 25/11/2013, ETSEIB (UPC):
  • Sessió: L'ENERGIA D'ARA I DEL FUTUR  
  • Sessió: INNOVACIÓ EN EL SECTOR DE L'ENERGIA  
  • Sessió: ELS RECURSOS ENERGÈTICS A CATALUNYA 
  • Sessió: USOS INNOVADORS DE L'ENERGIA (1) 
  • Sessió: NOVES VISIONS D’ENERGIES DE SEMPRE  
Tarragona 27/11/2013, Campus Sescelades (URV):
  • Sessió: LA SOSTENIBILITAT EN EL CAMP ENERGÈTIC
  • Sessió: USOS INNOVADORS DE L'ENERGIA (2)
Girona 28/11/2013, Institut de Media Ambient (UdG):
  • Sessió: SOSTENIBILITAT DE LES INNOVACIONS ENERGÈTIQUES
  • Sessió: NOUS ACTORS ENERGÈTICS
Barcelona 29/11/2013, EUETIB (UPC):
  • Sessió: INNOVACIONS EN ELS MARCS ON OPERA L'ENERGIA