Temes a tractar

Les propostes presentades s'han d'encabir dins de la següent relació de temes: